Λογότυπο mobile
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Η εταιρεία Αφοι Πολυχρονιάδη Ο.Ε.  ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.stockparty.gr ότι, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του. Ο επισκέπτης του www.stockparty.gr μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Το www.stockparty.gr χρειάζεται μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, για την ομαλή ολοκλήρωση μίας συναλλαγής. Αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός και αριθμός), ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, τηλέφωνο και e-mail. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα χρήσιμα για τους παρακάτω λόγους:  
-Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε.
-Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
-Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα αφού εσείς το ζητήσετε κατά την εγγραφής σας.
Σε καμία περίπτωση το www.stockparty.gr δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάει ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.stockparty.gr για βελτίωση υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. 

 

 

 

 
SSL Certificates