Λογότυπο mobile
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
 

VALENTINO TABLE

 

Internet price: 1.650,00EUR

EXTANDABLE TABLE IN ΟΑΚ VENEER  

WITH ONE EXTENSION OF 40 CM

 

DIMENSION (CM)
LENGTH
WIDTH
HEIGHT
 180/220
92 
76 

 

 
 
 
 
 
SSL Certificates